Videa

Dokument z ojedinělého projektu, demontáže věže kostela sv. Ignáce v Jičíně a následná rekonstrukce firmou TES 98. Sejmutí, rekonstrukce a opětovné vyzdvižení kopule kostela sv. Ignáce v Jičíně prováděné firmou TES 98 v listopadu 2014.

Sejmutí kopule z věže kostela sv. Ignáce v Jičíně firmou TES 98

Rekonstrukce a vyzdvižení kopule kostela sv. Ignáce v Jičíně na věž firmou TES-98 Martin Zeman

Rekonstrukce kaple, Zvičina

Rekonstrukce krovu a stropu Zvičinské kaple.

Fotogalerie:

Rekonstrukce rodinného domu, Zlatá Olešnice

Demontáž a montáž krovů a obvodových stěn, montáž nadkrokevní izolace a bednění.

Fotogalerie:

Rodinný dům, Zlatá olešnice

Demontáž a montáž krovů a zdí, montáž kleneb, krovu štítu a krytiny.

Fotogalerie:

Posílení krovu, Zlatá Olešnice

Posílení krovu s bednením.

Fotogalerie:

Přístřešek jídelny, zš Žacléř

Přístřešek nad zádveřím školní jídelny.

Fotogalerie:

Hrad fáze 2, Žacléř

Montáž krovu + krovu věží.

Fotogalerie:

Hrad fáze 1, Žacléř

Montáž krovu + krovu věží.

Fotogalerie:

Stará radnice, Vrchlabí

Demontáž a montáž roubené konstrukce, statické zajištění budovy.

Fotogalerie:

Zahradní domek, Voletiny

Montáž zahradního domku.

Fotogalerie:

Terasa, Volanov

Montáž terasové podlahy z tropického dřevo Masaranduba.

Fotogalerie:

Přístavek, Volanov

Montáž přístavku na zahradní techniku.

Fotogalerie:

Montáž krovu, Volanov

Montáž krovu na novostavbě rodinného domu.

Fotogalerie:

Odizolování základů, Volanov

Odizolování základů

Fotogalerie:

Dřevěnka Úpice, 2013

Demontáž, montáž části střešní konstrukce.

Fotogalerie:

Dřevěnka Úpice, 2012

Demontáž a montáž roubení.

Fotogalerie:

Dřevěnka Úpice, 2011

Demontáž a montáž roubení, statické zajištění části vnitřního komplexu.

Fotogalerie:

Dřevěnka Úpice, 2009

Demontáž roubeného přístavku, statické zajištění části vnitřního komplexu.

Fotogalerie:

Dřevěnka, Úpice 2008

Statické zajištění štítové stěny, výměna prahových (spodních) trámů.

Fotogalerie:

Římsy, Trutnov

Oprava podstřešních říms.

Fotogalerie:

Rekonstrukce komínu, Trutnov

Demontáž a montáž komínového tělesa.

Fotogalerie:

Montáž krovu a krytiny, Lhota u Trutnova

Montáž krovu a krytiny na novostavbě rodinného domu.

Fotogalerie:

Montáž krovu, Červený kopec, Trutnov

Montáž krovu na novostavbě rodinného domu.

Fotogalerie:

Rekonstrukce roubenky, Studnice

Demontáž a montáž krovu, stropnic, štítu.

Fotogalerie:

Tradiční výroba trámů

Tradiční postup ručního tesání trámů z kulatiny.

Fotogalerie:

Rekonstrukce střechy, Poříčí

Demontáž a montáž krytiny a bednení.

Fotogalerie:

Montáž krovu, Pilníkov

Montáž krovu na novostavě rodinného domu.

Fotogalerie:

Montáž krovů, Nové Dvory

Montáž krovů na novostavbě rodinného domu, Nové Dvory Trutnov

Fotogalerie:

Zlatá vyhlídka, Jánské Lázně

Montáž krovů s bednením střechy.

Fotogalerie:

Ochranný nátěr, elektrárna Chvaletice

Ochranný nátěr na stožárech vysokého napětí, rozvodna elektrárny Chvaletice

Fotogalerie:

Základová deska, Chvaleč

Založení základové desky.

Fotogalerie:

Rekonstrukce roubení, Úpice

Protézování a plátování roubení a vaznýh trámů. Hrčířský dům Úpice.

Fotogalerie:

Velkoplošné bednení, Hradec Králové

Montáž velkoplošného bednění univerzitní knihovny.

Fotogalerie:

Kamenické práce, Horní Maršov

Montáž venkovního prostoru k posezení, kamenická práce.

Fotogalerie:

Obložení domu, Horní Maršov

Výroba, montáž a impregnace nového obložení.

Fotogalerie:

Půda, Horní Brusnice

Rekonstrukce půdního prostoru, montáž nové podlahy.

Fotogalerie:

Kostel, Horní Branná

Rekonstrukce - plátování stropního trámu a krokve.

Fotogalerie:

Plátenický dům (zámeček), Horní Branná

Demontáž původního krovu - ruina. Montáž nového krovu, stropů a bednění.

Fotogalerie:

Pergola, Dvůr Králové

Výroba a montáž zahradní pergoly.

Fotogalerie:

Modřínový plot, Horní Brusnice

Výroba a montáž nového modřínového plotu.

Fotogalerie:

Půda, Trutnov Dolní staré město

Zateplení stropu půdy, posouzení stavu krovu s následnou impregnací.

Fotogalerie:

Vyhnívací nádrž, Bohuslavice

Ocelový kuželový uzávěr se zateplením, oplechováním na vyhnívací nádrži v Bohuslavicích.

Fotogalerie:

Montáž krovu, Beroun

Montáž krovu stanové střechy na novostavbě.

Fotogalerie:

Demontáž a montáž krytiny, Adamov

Demontáž a opětovná montáž krytiny s úpravou střechy.

Fotogalerie:

Strana:12