Tesařské práce

Tesařské práce

Poskytujeme veškeré tesařské práce, kompletní rekonstrukce i novostavby. Krovy a střešní konstrukce stavíme tak, aby byly co nejvhodněji uzpůsobeny místním klimatickým podmínkám a typu krytiny. Správná konstrukce krovu zohledňuje sklon střechy, pevnost a dimenze prvků krovu. Nabízíme dlouholeté zkušenosti a rychle a kvalitně odvedenou práci. Zajistíme novostavbu i rekonstrukci krovů rodinných domů, dřevostaveb, garáží, přístřešků, pergoly a dalších.

Rekonstrukce historických staveb

Rekonstrukce historických staveb

Specializujeme se na rekonstrukci složitých dřevěných konstrukcí, jako jsou věže kostelů, krovy zámků a hradů. Rekonstrukce historických dřevěných konstrukcí je velmi náročná a vyžaduje dlouholeté zkušenosti. Mnohdy stavby vyžadují použití neobvykle rozměrných stavebních prvků, které se běžně nevyskytují. Nejčastějším postupem je nahrazování vysloužilých a ztrouchnivělých částí krovu novými protézami, jejichž pevnost závisí na správném provedení a použité technologii spoje. Je velice důležité správně posoudit kvalitu dřeva důkladnou hloubkovou sondou a zkušeným okem profesionála. Opravy provádíme citlivě s ohledem na historickou a památkovou hodnotu a snažíme se zachovat původní vzhled, tak i použitou technologii našich předků. K tomu jsou zapotřebí nejen potřebné znalosti a zkušenosti, ale také vyhovující, pokud možno dobový stavební materiál, který splňuje vysoké nároky na kvalitu a rovněž zachová historickou hodnotu.
Mnoho zkušeností máme rovněž s opravou roubenek. Vždy dbáme na to, aby po naší rekonstrukci vypadala roubenka tak jako kdysi, když ji naši předci dokončili. Památkově chráněné objekty vyžadují citlivý přístup při rekonstrukci. Nejprve je důležité zajistit statiku poškozeného objektu a s pomocí hydraulických heverů následně nahradit poškozené prvky. Vždy se snažíme zachovat maximum z původního krovu nebo roubení, které mají vysokou historickou hodnotu. Často dochází k výměně kompletních trámů roubení. Veškeré opravy probíhají v souladu s požadavky památkářů, kteří na vše dohlíží. Historických staveb jsme rekonstruovali již velký počet a získali jsme značné zkušenosti v tomto odvětví.

Dřevostavby

Dřevostavby

Provádíme stavby se zaměřením na spojování tesařskými spoji, ne však dnešní moderní technologií (úhelníky). Klademe důraz na tradiční stavební postupy a tesařskou práci. Pokud také patříte k těm, kteří si cení moudrosti našich předků a chtějí jich využít při stavbě dřevěné stavby ať už k bydlení nebo drobnější, rádi Vám je pomůžeme zrealizovat.

Rizikové kácení

Rizikové kácení

Rizikové kácení a prořezy stromů ve ztížených podmínkách zajišťujeme profesionální stromolezeckou a horolezeckou technikou. Provádíme kácení nebezpečně umístěných stromů nebo stromů v havarijním stavu, stromů v zástavbě, poblíž elektrického vedení nebo pozemní komunikace. Jsme schopni zajistit také postupné kácení a ořez stromu od vrcholu pomocí plošiny nebo jeřábu a spouštění částí stromu tak, aby nedošlo k poškození okolního majetku. Podobným způsobem také odstraňujeme suché, poškozené a ulomené větve, provádíme zdravotní řez, který zabezpečí provozní bezpečnost stromu. Redukcí koruny zároveň posuneme těžiště koruny a tím zlepšíme celkovou bezpečnost stromu hlavně v blízkosti zástavby či elektrického vedení. Větve neodstraňujeme celé, jen je odlehčíme, čímž zachováme tvar stromu. Nebo větve zkrátíme, čímž posuneme jejich těžiště směrem k hlavnímu kmeni. K redukčním zásahům přistupujeme ideálně ve vegetačním období, od dubna do září.

Výškové práce

Výškové práce

Provádíme výškové práce spojené s opravou střech, údržbě a obnově fasád a ostatní pokrývačské, tesařské a klempířské práce ve výškách. Zajišťujeme odstraňování sněhu a ledu ze střech, nátěry střech a jiných objektů za použití horolezecké techniky, vysokozdvižných plošin, žebříků nebo lešení. Údržba a nátěry konstrukcí, střech, budov a dalších objektů s obtížným přístupem.